Reference

Ing. Viktor Harnach je „přítelem našich financí“ již více než 20 let. Zpočátku se možnosti výhodných investic týkaly hlavně volby a zprostředkování stavebního spoření pro všechny členy rodiny, kdy jsme ocenili zejména to, že se díky němu vyhneme návštěvám bank nebo jiných úřadů. V dalších letech dbal stále významněji na rozšiřování naší finanční gramotnosti upozorňováním na výhody i úskalí dalších investičních příležitostí, ať se jedná o investování do zlata, nemovitostí nebo investičních fondů. Díky svým kontaktům nám usnadnil konzultaci dalších služeb, např. pro získání hypotečního úvěru. Jeho služby jsou poskytovány časově úsporně, s možností e-mailové nebo telefonické komunikace nebo za příjemného posezení v našem domácím prostředí. Po každé takové konzultaci máme vždy lepší představu, jak se svými finančními prostředky co nejúčelněji a nejvýhodněji naložit.

Doc. MUDr. Miroslav Zeman, CSc., Doc. MUDr. Milada Zemanová, PhD., s rodinou, Praha

Pana ing. Viktora Harnacha znám asi dvacet let. Právě v té době na přelomu 20/21 století vznikla potřeba orientovat se v řadě produktů, které nabízela legislativa v oblasti investic, životního zabezpečení, pojištění apod. Pro mě i pro řadu mých spolupracovníků byl pan ing. Harnach velmi dobrým poradcem, který nám byl nápomocen při uzavírání mnohých smluv, radil nám jak postupovat, jak se rozhodovat, napomáhal nám i v rámci individuálních i rodinných investic.

Osobně si p. ing. Harnacha vážím jako obchodníka a investora pro jeho nesporné odborné znalosti. Po celou dobu co ho znám, vystupoval vždy naprosto profesionálně, ale přitom vždy taktně a lidsky. Když něco slíbil, tak vykonal, dodržel termín, administrativně nám bylo vše naprosto jasné a přesné. Nikdy nic nevnucoval, ale upozornil, dovedl objasnit výhody a nevýhody. Pokud jsem potřeboval nějakou informaci o investicích, termínech končících smluvních vztahů apod., mohl jsem se vždy spolehnout na jeho profesionalitu a taky na jeho diskrétnost. Tyto jeho vlastnosti oceňuji nejenom já, ale rovněž moje manželka a rodina mé dcery. Vřele proto mohu doporučit p. ing. Harnacha i jako rodinného poradce.

PhDr. Jiří Herzinger, personální ředitel, s rodinou, Praha.

Ze všech investic, které jste nám doporučil, jsme výrazně profitovali, za což jsme Vám samozřejmě vděčni. Na Vašem jednání v pozici „přítele našich financí“ jsme oceňovali zejména Vaši snahu o maximální objektivnost podávaných informací včetně upozorňování na případná rizika nabízených produktů.

Naše hodnocení dlouholeté vzájemné spolupráce je vysoce pozitivní.

Doc. PhDr. Dušan Doležal, PaedDr. Jana Doležalová, oba VŠ pedagogové, Praha.

Finančního poradenství poskytovaného Ing. Viktorem Harnachem využíváme již více než 17 let. Pomáhal totiž již mým rodičům, a tak zcela přirozeně a plynule začal pomáhat i mně a mé rodině. Vždy jsem oceňoval jeho ochotu přijít, vše prodiskutovat, zvážit a také hned vyřídit. Nikdy mne do ničeho nenutil, upozornil na příležitost a pak respektoval moje rozhodnutí. V době, kdy jsem s finančními investicemi neměl žádné zkušenosti, jsme společně vytvořili portfolio z celé řady titulů, produktů v české koruně i v eurech. Byl to evidentně dobrý tip a když přišla bankovní a finanční krize po roce 2007, 2008 byly naše ztráty relativně nevelké.

Opomněl jsem zmínit, že poradenství pana Harnacha je prováděno bezplatně – přesněji řečeno tak, jak je poskytována služba v bankách – ovšem na jiné úrovni. Vnímám to dnes jako samozřejmost, ale když se podívám kolem sebe, tak si nevzpomínám, že bych tak kvalifikovanou službu mohl jinde získat za tak příznivých podmínek.

Ing. Pavel Hořák, ministerský rada, Praha, s chotí.

Reference Harnach investice do pozemků

Přejete si položit otázku nebo sdělit Váš požadavek majiteli webu?    Pole označená * jsou povinná.