Ing. Viktor Harnach - investiční zemědělské pozemky

Investor nabývá svůj zemědělský pozemek – je zapsán jako jeho vlastník v katastru nemovitostí.
V zemědělských pozemcích spočívá hlavní část základní potřeby lidí – obživa. Nedá se vše dovézt ze zahraničí.

Zemědělské pozemky nikdy nepřibývají – vždy jen ubývají. To má za následek zákonitý a trvalý růst hodnoty (a ceny) zemědělských pozemků.

Dokumenty ke stažení pro investiční pozemky

Vlastnosti investice

  • Založena na osobním vlastnictví (zapsaném v KN) zemědělských pozemků.
  • Orná půda, pastviny, jiné – bez očekávání změny na jiné využití. Evropské dotace.
  • Na 5 let (existují i jiné varianty), min. investovaná částka 500+ tis. Kč.
  • Výnos 10 % ročně po celou dohodnutou dobu.
  • Nákup pozemku za standardních podmínek (dobrá cena), poplatek 3 %.
  • Smlouva o smlouvě budoucí: odprodej pozemku po 5 letech držby za (původní cenu nákupu + poplatek x 10% x 5) = 150 % původní ceny (pro odborníky: použito jednoduché úročení x úroková sazba fixována na 5 let).
  • V případě vyššího růstu: dělba 80/20 pro investora/makléře

Další poskytované služby

V oblasti investování vlastních i cizích prostředků pracuji 29 let a mám k dispozici rozmanité
příležitosti pro uspokojení všech požadavků všech investorů – akcie, dluhopisy, fondy, fondy kvalifikovaných
investorů. Vhodné propojení investic do zemědělských pozemků a do zlata se aktuálně jeví jako nejlepší.

Reference mých spokojených klientů

Naše společnost pomáhá investovat již více jak 500 klientům.
Staňte se jedním z nich.

Ing. Viktor Harnach je „přítelem našich financí“ již více než 20 let. Zpočátku se možnosti výhodných investic týkaly hlavně volby a zprostředkování stavebního spoření pro všechny členy rodiny, kdy jsme ocenili zejména to, že se díky němu vyhneme návštěvám bank nebo jiných úřadů. V dalších letech dbal stále významněji na rozšiřování naší finanční gramotnosti upozorňováním na výhody i úskalí dalších investičních příležitostí, ať se jedná o investování do zlata, nemovitostí nebo investičních fondů. Díky svým kontaktům nám usnadnil konzultaci dalších služeb, např. pro získání hypotečního úvěru. Jeho služby jsou poskytovány časově úsporně, s možností e-mailové nebo telefonické komunikace nebo za příjemného posezení v našem domácím prostředí. Po každé takové konzultaci máme vždy lepší představu, jak se svými finančními prostředky co nejúčelněji a nejvýhodněji naložit.

Doc. MUDr. Miroslav Zeman, CSc., Doc. MUDr. Milada Zemanová, PhD., s rodinou, Praha

Pana ing. Viktora Harnacha znám asi dvacet let. Právě v té době na přelomu 20/21 století vznikla potřeba orientovat se v řadě produktů, které nabízela legislativa v oblasti investic, životního zabezpečení, pojištění apod. Pro mě i pro řadu mých spolupracovníků byl pan ing. Harnach velmi dobrým poradcem, který nám byl nápomocen při uzavírání mnohých smluv, radil nám jak postupovat, jak se rozhodovat, napomáhal nám i v rámci individuálních i rodinných investic.

Osobně si p. ing. Harnacha vážím jako obchodníka a investora pro jeho nesporné odborné znalosti. Po celou dobu co ho znám, vystupoval vždy naprosto profesionálně, ale přitom vždy taktně a lidsky. Když něco slíbil, tak vykonal, dodržel termín, administrativně nám bylo vše naprosto jasné a přesné. Nikdy nic nevnucoval, ale upozornil, dovedl objasnit výhody a nevýhody. Pokud jsem potřeboval nějakou informaci o investicích, termínech končících smluvních vztahů apod., mohl jsem se vždy spolehnout na jeho profesionalitu a taky na jeho diskrétnost. Tyto jeho vlastnosti oceňuji nejenom já, ale rovněž moje manželka a rodina mé dcery. Vřele proto mohu doporučit p. ing. Harnacha i jako rodinného poradce.

PhDr. Jiří Herzinger, personální ředitel, s rodinou, Praha.

Ze všech investic, které jste nám doporučil, jsme výrazně profitovali, za což jsme Vám samozřejmě vděčni. Na Vašem jednání v pozici „přítele našich financí“ jsme oceňovali zejména Vaši snahu o maximální objektivnost podávaných informací včetně upozorňování na případná rizika nabízených produktů.

Naše hodnocení dlouholeté vzájemné spolupráce je vysoce pozitivní.

Doc. PhDr. Dušan Doležal, PaedDr. Jana Doležalová, oba VŠ pedagogové, Praha.

Finanční kouzlo investic

Přejete si položit otázku nebo sdělit Váš požadavek majiteli webu?    Pole označená * jsou povinná.